Sök

Varberg 2024

Välkomna till Varberg 15-16 april! Följ även ogudagarna på Instagram

Tema Morgondagens Obstetrik och Gynekologi

Program och föreläsningsmaterial

Dag 1

Tillbakablick och framtidsspaning - Lena Marions

Större, sjukare och äldre födande - Marie Blomberg

Fosterterapi, intrauterina behandlingar - Radek Buksowicz

Fertilitetsbevarande åtgärder - Kenny Rodriguez-Wallberg

Förlossningsvård utanför universitetssjukhusen - Åsa Pontén

Kejsarsnitt på moderns önskemål - Radha Korsoski

Att föda utanför sjukhus och när födande önskar frångå rutiner - obstetrikerns förhållningssätt - Karin Pettersson

Paneldiskussion: Morgondagens förlossningsvård

 Dag 2

OGU-symposium: Läkarens roll i det offentliga rummet - "Kvinnokliniken" och Helena Kopp Kallner

Gynekologiskt ultraljud. Då, nu och framåt - Elisabeth Epstein

Gynonkologi 101 och nya terapier - Susanne Malander

Klimakteriebesvär och behandlingsarsenal - Angelica Lindén Hirschberg

Gynekologisk kirurgi - Peter Hinsell

Antikonception och abortvård - Helena Kopp Kallner