Sök

Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer - INCA

Registret omfattar fyra delregister: livmoderkroppscancer (corpuscancer), livmoderhals- och vaginalcancer (cervix- och vaginalcancer) äggstockscancer (ovarialcancer) och vulvacancer.


De startade 2010, 2011, 2008, respektive 2012. Målet är att öka kunskapen om gynekologisk cancer i Sverige, att vara ett verktyg för förbättringsarbete och kvalitetsuppföljning och att peka på eventuella svagheter i utredning, behandling och uppföljning. Data ska också stödja forskning och ge möjlighet att jämföra utfall av olika behandlingsmetoder regionalt, nationellt och internationellt. Kvalitetsregistret förvaltas av Regionalt cancercentrum väst.