Sök

Bristningsregistret

Länk till Bristningsregistret
Länk till Klinikernas Årsrapport

Syftet med Bristningsregistret är:
- att fånga upp kvinnor som har besvär efter förlossningsbristningar och erbjuda uppföljning vid behov
- att ge återkoppling till läkare och barnmorskor som suturerar bristningar om hur det går för kvinnan
- att ge klinikerna uppföljning av sina medicinska resultat
- att skapa underlag för nationell jämförelse och FoU inom området förlossningsbristningar
- att indirekt förbättra handläggningen av förlossningsbristningar genom att efterfråga hur de diagnostiseras och sutureras