Sök

GynOp-registret

- ett nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi

Gynop-registret är ett nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi som bildades 1994. Sedan 1997 registreras information om gynekologiska operationer. Patienten följs genom hela vårdkedjan, från en hälsodeklaration i enkätform, via läkarbesök inför operation (inskrivning) -operation - utskrivning och slutligen ett antal uppföljningsenkäter.

Målsättningen med registret är att vara ett hjälpmedel i de deltagande klinikernas kontinuerliga kvalitetsförbättringsarbete.

61 sjukhus rappporterar till Gynop registret.

 

 

För mer information

GynOp-registret

 

Inloggning för användare med SITHS kort