Sök

Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention

Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention (NKCx) har som övergripande syfte att förbättra arbetet mot cervixcancer genom att utvärdera och samordna insatser som minskar insjuknande och dödlighet i cervixcancer, samt minska negativa bieffekter av förebyggande interventioner.

NKCx Analysregister är en av världens största och mest heltäckande databaser över screening mot cervixcancer, med uppgift om samtliga cellprover i hela landet (både organiserade och opportunistiska), alla histopatologiska undersökningar av cervixprov samt alla kallelser till cellprovtagning.

NKCx Processregister ger tillgång i real-tid till finmaskiga kvalitetsdata ner till församlings, mottagnings och vårdgivarnivå. Processregistret är också kopplat till en personöversikt med en unik sammanställning av uppgifter för den enskilda kvinnan/patienten. För närvarande är Västra Götalandregionen, Region Halland, Stockholms läns landsting och Gotland anslutna till processregistret och vidare utbyggnad pågår.

För mer information:

Nationella kvalitetsregistret - Cytburken - Information   

Inloggning till cytburken