Sök

Graviditetsregistret

Graviditetsregistret är ett nationellt kvalitetsregister inom mödrahälsovård, fosterdiagnostik och förlossning/BB.

Målet med registret är att öka kvalitet, stimulera till förbättringsarbeten och forskning för gravida kvinnor och deras nyfödda barn i Sverige. Med över 115 000 födda barn per år i Sverige blir det en fantastisk källa till kunskap och utveckling.

Graviditetsregistret har en hög täckningsgrad eftersom data hämtas direkt från den elektroniska journalen. Registret får även data från barnmorskors manuella webinmatning vid inskrivning och efterkontroll inom mödrahälsovård. På sikt kommer vi i största möjliga mån ersätta manuell webbinmatning med överföring av data från journalsystemen Obstetrix, Partus och Cosmic Birth. I dagsläget har vi 95% direktöverföring. Graviditetsregistret innehåller även riskberäkningsmodulen för KUB-undersökning vid ca 75% av de undersökningar som årligen görs i Sverige.

Graviditets­registret har Karo­linska Universitetssjukhuset som central personuppgiftsmyndighet (CPUA) och arbetet drivs med hjälp av finansiering från Nationella Kansliet för Kvalitetsregister: kvalitetsregister.se och Stockholms Läns Landsting. Registerhållare är docent Olof Stephansson vid Karolinska Universitetssjukhuset och Visby lasarett.

 

 

Till Graviditetsregistrets hemsida för årsrapporter mm

Inloggning till graviditetsregistret