Sök
2019-12-17

Nät Mesh och inkontinensslynga

 

Centra för nätkirurgi och UR-ARGs synpunkter, dec 2019

Brev från UR-ARGs förra ordförande Marie Westergren Söderberg

 

Inkontinensslynga - vän eller fiende? 

Eva Uustals, Maud Ankardals och Marie Westergren-Söderbergs debattartikel i Läkartidningen 51-52/2018, "Inkontinensslynga -vän eller fiende?"

  

Läs Christian Falconers brev

till NUGAs styrelse om TVT/Inkontinensslyngor och NUGAs svar

 

Nationella indikationer för operation av ansträngningsinkontinens, Socialstyrelsen