Sök

Centra för nätkirurgi

Brev från UR-ARGs förre ordförande Marie Westergren Söderberg

Stockholm 2019-12-17

 

Hej

Just nu bereder Socialstyrelsen NHV (nationell högspecialiserad vård)-områdena 1. nätkirurgi vid prolaps (inläggning och borttaging) och inkontinens (borttagning) samt 2. avancerad rekonstruktiv kirurgi vid fistlar och anal inkontinens. De har varit på remiss där till bl.a. SFOGs styrelse och UR-ARG. Man föreslog 5 nationella centra för nätkirurgi och 2 för analinkontinens etc    se https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-vard/pagaende-arbete/steg-3-remiss/  

UR-ARG lämnade synpunkter på nätkirurgin med

  1. risk för bortträngningseffekter vid stora centra:

”En farhåga är att 100 operationer per centrum är väldigt många för en verksamhet att addera i synnerhet om man också har cancerkirurgi. Jag tror att man kan centralisera ansvaret för nätläggning till ett centrum (ansvar för att bedöma remisser via konferens digitalt , organisera undervisning och forskning), men att utförandet kan ske med adekvat kirurgisk kompetens vid flera affilierade verksamheter. Själva operationen är inte särskilt avancerad eller resurskrävande i övrigt.

Sen vet vi inte hur tillgången på vaginala nät kommer att se ut framöver…….”

 

och b. underbehandling i glesbygd för att patienter inte vill åka långt för sin operation.

 

Vi väntar nu på Socialstyrelsens beslut och sen får verksamheter som önskar söka ”NHV-uppdraget hos nämnden för högspecialiserad vård” som består av politiker från regionerna med Socialstyrelsen GD som ordförande.

 

Marie

 

Marie Westergren Söderberg

MD, PhD

Sektionschef Gynekologi

VO Kvinnosjukvård/ Förlossning

Södersjukhuset

Stockholm