Sök
2022-04-06

Vårmöte, Bäckaskogs slott, 6 april 09-14

Agenda Preeklampsi-ARG

Var: Bäckaskogs slott

När: Onsdag den 6 april 09-14

 

 

  1. Välkomna
  2. Genomgång föregående protokoll.
  3. Jäv. Genomgång
  4. Uppföljning implementering av riktlinjer – nya sökningar

Arbeta fram förslag och infoga i riktlinjen inkl MgSO4, hemolysprover, trombosprofylax från senaste sökningarna samt formulering urakut sectio

Redovisning per grupp om arbetet framåt med uppdatering av riktlinjerna från internatet och höstens möte

  1. COVIDENCE (Stefan)
  1. Utvärdering av nya diagnoskriterier samt dashboard preeklampsi i Graviditetsregistret (Charlotte, Katja)

Presentation av vad man kom fram till med Graviditetsregistret

  1. Fortbildningskurs preeklampsi 2022 (Stefan och Lina)

Sammanfattning och utvärdering av kursen – förändringar till nästa år?

  1. Ny ordförande och sekreterare – förslag till nominering och val vid mötet under SFOG veckan
  2. Övriga frågor
  3. Kommande möten: SFOG veckan (krockar med ISSHP i Montpellier) samt höstmöte 2022