Sök
2021-09-20

Internat 20-21 september i Göteborg

Agenda Preeklampsi-ARG internat 20-21 september 2021

Var: Gothia Towers

När: Måndag 20 september kl 10 – tisdag 21 september kl 12

 

 1. Genomgång föregående protokoll.
 2. Jäv. Genomgång
 3. Gemensamt möte med Hem ARG i 5-7 maj – representation från Preeklampsi ARG? Rapport
 4. Arbetsgrupper inom ARG Preeklampsi – gå igenom listan och definiera vart uppdatering av riktlinjen behöver ske
 5. Uppföljning implementering av riktlinjer – nya sökningar
  • Blodtrycksbehandling inkl metoprolol – uppdatering av hur vi uttrycker oss? Sökning gjord av Margareta och Ulla-Britt
  • ASA – sluta vid diagnos eller fortsätta till gv 36?
  • White Coat Hypertension – uppdatering av riktlinje?
 6. Utvärdering av nya diagnoskriterier samt dashboard preeklampsi i Graviditetsregistret (Charlotte och Katja, ev Verena)
 7. Utbildningar –
 8. Fortbildningskurs preeklampsi (Stefan och Lina)
 9. Nystartad patientförening
 10. Nominering till ordförande 2022-2024, tillträde vid SFOG veckan
 11. Förslag till ämnen att presentera nästa möte
 12. Övriga frågor.
 13. Nästa möte:

VÄLKOMNA önskar

Sekr. Charlotte Iacobaeus

Ordf, Lina Bergman