Sök
2021-04-13

Möte tisdag 13 april kl 10-14 på Zoom

Kallelse Agenda Preeklampsi-ARG tisdagen den 13 april 2021

Var: ZOOM

När: 10.00-14.00

 

 Anmäl deltagande till Charlotte Iacobaeus

 1. Genomgång föregående protokoll.
 2. Jäv. Genomgång
 3. GRADE: Genomgång av evidensgradering med Annika Strandell
 4. Gemensamt möte med Hem ARG i 5-7 maj – beslut om dag och tid samt gemensamma frågor att ta upp
 5. Arbetsgrupper inom ARG Preeklampsi – redovisning från grupperna om tidsplan riktlinjeuppdatering och annat arbete. Förslag från Katarina Bremme: slå ihop Handläggning under grav och förlossning och Handläggning postpartum men även att slå ihop blodtrycksbehandling och handläggning under grav och förlossning
 6. Uppföljning implementering av riktlinjer – regionala PM
 7. Aktuella möten och kongresser inom preeklampsi nationellt och internationellt.
 8. Utbildningar – Rapport från Mödrahälsovård, Specialistförening för kirurgi och akutmedicin, digital föreläsning- Kirurgföreningen har mottagit information och tar med det i planeringen inför kommande verksamhetsår, återkommer vb. Internmedicin vidarebefordrar informationen till nya ordföranden, har inte återkommit.
 9. Fallbeskrivning
 10. Förslag till ämnen att presentera nästa möte
 11. Övriga frågor.
 • Fråga från MHV VGR: Hur ska vi hantera White Coat Hypertension? Hur ser vi på hemmonitorering av blodtryck för dessa patienter?
 • Fortbildningskurs preeklampsi: Stefan
 1. Nästa möte:

 

VÄLKOMNA önskar

Ordf, Lina Bergman

Sekr. Charlotte Iacobaeus