Sök

Hem-ARG

Välkommen till Hem-ARG:s hemsida. Till en början lär vi oss hur den ska vara utformad för att bäst fylla vårt behov av information och kommunikation. Alla är välkomna med synpunkter.

Arbetsgruppen Hem-ARGs målsättning 

  • Att bevaka hemostasproblematik inom obstetrik och gynekologi.
  • Att utarbeta nationella riktlinjer för kliniska situationer avseende hemostasrubbningar inom obstetrik och gynekologi.
  • Att främja samarbete och forskning inom området, tex gemensamma projekt då det lokala underlaget är otillräckligt.
  • Att fungera som referensgrupp rörande hemostas inom obstetrik och gynekologi.