Sök
2020-11-17

HEM-ARGmöte på Zoom 201117

Välkomna till nytt digitalt möte med HEM-ARG!

Förhoppningsvis det sista helt digitala mötet med HEM-ARG, men detta återstår förstås att se...

 

Agenda kommer i vanlig ordning att publiceras här två veckor före mötet.

Den stora punkten kommer att vara resultatet av litteraturgenomgången inför revidering av rapporten, och i synnerhet översyn av scoringsystemet.

Väl mött i november!

Ordförande Gustaf och sekreterare Malin