Sök
2022-08-31

Årsmöte i Linköping 220831

Välkomna på ordinarie möte med årsmöte under SFOG-veckan i Linköping onsdag 31/8 kl 13-15.

Lokal för mötet: SOLOT

 

Teams-länk till mötet, för de som inte har möjlighet att vara på plats:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2E3NDgwMzMtMGY2Ny00ZTk1LTljM2QtNGM3N2M2NjM2OTI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d3b4cf3a-ca77-4a02-aefa-f4398591468f%22%2c%22Oid%22%3a%22c9432351-f992-401e-9ec3-0536c8b5a5e0%22%7d

 

Välkomna!

 

Gustaf och Malin