Sök
2020-10-13

Minnesanteckningar

Möte 13 oktober 2020.

Närvarande:
Katarina von Bothmer Östling, Louise Broström, Nina Sommerfeld, Piotr Slawinski, Hedvig Andersson, Natalia Cruz, Mats Hammar, Tord Naessén, Alkistis Skalkidou, Angelica Lindén Hirschberg Alkistis Skalkidou (AS) öppnar mötet och hälsar alla välkomnar.

AS går genom några praktiska aspekter vad gäller användning av zoom samt de tilltänkta tider för pauser innan hon presenterar dagens agenda och frågar om man har ytterligare punkter.

Mats Hammar (MH) informerar om mötet med Allmänläkarföreningen (SFAM) och planer framåt för spridning av våra MHT Riktlinjer. Fem punkter nämns:
1. Nationella kunskapsstöd för primärvården, SKR—Angelica Lindén Hirschberg (ALH) ingår i arbetsgruppen.
2. Förslag till korta meningar att lägga till i informationsfilmen för allmänläkare från Skåne (kring transdermala preparat och alternativa gestagenpreparat), som tyvärr inte accepterades som tillägg för att de ansågs ”för detaljerade”.
3. Fortbildningsportal i Skåne, som vi kommer att följa upp.
4. Fortbildningsprogram i form av webbinarium via Svenska Läkarsällskapet - förankrat med SLS och planeras för januari 2021. Endokrin ARG inkommer med datum och möjliga föreläsare.
5. Allmänmedicinsk kongress nästa år; punkten följs upp.


ALH berättar även om annat som görs för att informera allmänläkarna, som symposium via Läkartidingen, Kurs för Region Stockholms ST-läkare där MHT ingår, Astra-sponsrat program för allmänläkare, etc.
Frågan lyfts om hur vi kan arbeta på lokal nivå, var och en, och ta kontakt med intresserade allmänläkare för att inleda samarbete. Det nämns också att grupper som vi absolut bör nå ut till (genom att bjuda på information och genom att ha broschyrer/QR-koder vid deras mottagningar) är

- Barnmorskor som träffar perimenopausala patienter för cellprov
- Röntgensjuksköterskor som ofta avråder patienter från hormonbehandling
- Psykiatriker som bör uppmärksammas på MHT som alternativ till endast ångestdämpande och anti-depressiva kring perimenopaus utan att ha utvärderat
effekter av klimakteriesymptom på måendet.
En annan fråga som kommer upp är de ökande restnoteringar samt att vissa MHT-preparat inte ingår i högkostnadsskyddet. Det diskuterades om gruppen bör agera genom att kontakta TLV.

Gruppen diskuterar sedan eventuella justeringar i MHT Rådet.
- Några nya preparat som Estrogel och Vagidonna har registrerats och kommer att ingå.
- Ha med punkt om att hormonanalys väldigt sällan är motiverat och tillför inget
- Ta med ekvipotens tabell för östrogenpreparat med ref och notera att det är ändå symtomlindring som guidar dosering
- Vegetarisk kost- är transdermala preparat bättre? Vi letar efter litteratur kring detta.
- Introducera fotnot kring Utrogestan 200 mg som förskrivs off-label som MHT
- Använda begreppen ”progestagener” eller ”gulkroppshormoner” för att referera till alla preparat, ha med definition i början
- Introducera en punkt där man starkt poängterar att under uppföljning bör man direkt följa upp olaga blödningar oavsett preparat och ta bort skrivningen om
ultraljudsundersökning just under dydrogesteron och mP. Ökad risk finns även med utglesad regim. Frågan kom upp om vi ska få med ultraljudsundersökning kan det
stå inom fem år istället- allmänläkarna har dock stort problem att förskriva i fall man behöver göra ultraljud, och det finns inga andra nationella eller internationella
rekommendationer som kommenterar det för några specifika preparat.
- Vi kommer att ange grundrisken (antal/100.000) för insjuknande och död för de olika sjukdomar vi diskuterar, samt ökad/sänkt antal efter olika former av MHT för att vara mer pedagogiska.
- Nya referenser om risken för bröstcancer vid användning av Mirena bör ingå.
- Ny uppföljningsstudie från augusti vad gäller bröstcancermortalitet bör ingå.
- Några till justeringar i texten och nya referenser tillkommer.

MHT-gruppen kommer att arbeta med detta under okt-nov 2020.
AS introducerar Natalia Cruz och Anna-Clara Spetz Holm som är föreslagna som ny ordförande och ny sekreterare.

Gruppen väljer enhälligt dessa personer till de aktuella posterna.
AS och ALH tackar för deras tid som ordförande respektive sekreterare i gruppen.
Datum och tid för nästa möte meddelas snart, det bestäms att det blir kortare men tätare avstämningar så länge vi inte kan träffas fysiskt.
Mötet avslutas.
Vid pennan,
Alkistis Skalkidou och Angelica Lindén Hirschberg