Sök

Välkommen till C-ARG

ARGruppen för cervixcancerprevention arbetar med både primär och sekundär prevention av cervixcancer. Det innefattar HPV vaccination, screeningverksamhet, analysmetoder, vetenskaplig utvärdering och kvalitetssäkring, organisation, process- och befolkningseffekter, riktlinjer för implementering i hela vårdkedjan, kvalitetsregisterarbete och utbildning av personal och allmänhet.