Sök

Välkommen till C-ARG

I vår kommer för första gången någonsin i Sverige alla gynekologer som utför kolposkopiundersökningar att få möjligheten att delta i ett externt kvalitetssäkringsarbete. Kvalitetssäkringen utförs i Equalis regi och den första omgången (pilotomgång) är kostnadsfri.

Läs mer om projektet här >>>

 

ARGruppen för cervixcancerprevention arbetar med både primär och sekundär prevention av cervixcancer. Det innefattar HPV vaccination, screeningverksamhet, analysmetoder (cytologi, molekylära riskmarkörer t.ex HPV testning) och handläggning av screeningfynd. 

Vi är engagerade i vetenskaplig utvärdering av metoder, organisation, process och befolkningseffekter, riktlinjer för implementering i hela vårdkedjan, kvalitetsregisterarbete och utbildning av personal och allmänhet.