Sök

Certifiering av kolposkopi och cervixcancerprevention

Certifiering inom Kolposkopi och Cervixcancerprevention , 19 april 2024, Göteborg i anslutning till SFOGs kurs i Kolposkopi och Livmoderhalscancerprevention (15-18 april 2024, Göteborg) Inget datum för handledarseminarium är planerat i nuläget

Första certifieringsseminariet av handledare i kolposkopi genomfördes 20230119.

Datum för fortsatta handledarseminarier kommer.

Datum för certifiering av kolposkopister kommer.