Sök

Equalis - kvalitetssäkring av kolposkopiverksamheten i Sverige

C-ARG har tillsammans med Equalis tagit fram ett kvalitetssäkringsprogram inom kolposkopi.


- Ny omgång januari 2024 - 

Kvalitetssäkringsprogrammet vänder sig till dig som är gynekolog och utför kolposkopier. Urvalet av patientfallen och de digitala bilderna kommer från klinisk verksamhet och är framtagna av en referensgrupp som består av erfarna kolposkopister från samtliga sjukvårdsregioner. I utskicket ingår fem fall med anamnes och 3–6 bilder/fall. Svaren behandlas som konfidentiell information av Equalis och deltagarna är anonymiserade i resultatsammanställningen.

Deltagaravgiften är 3500 SEK per år inkl. ett kliniksvar (konsensussvar) samt upp till fem individuella bedömare. För ytterligare bedömare tillkommer en extra kostnad på 4 % av deltagaravgiften. Kvalitetssäkringsprogrammet kommer att skickas en gång per år och i varje omgång ingår fem fall. Deltagandet fortlöper automatiskt enligt Equalis deltagarvillkor.

Kvalitetssäkringsprogrammet är en del i utvärderingen av projektet Utveckling och kvalitetssäkring av kolposkopiverksamheten i Sverige genom bildlagring kopplat till Överenskommelsen om kvinnors hälsa. Projektet syftar till att säkerställa en jämlik cancerförebyggande vård.

 

Nästa kolpskopi-utskick sker 29 januari och omgången stänger 5 mars 2024. Sista anmälningsdag för nya användare är 10 januari. Välkommen med anmälan från din klinik!

 

Anmälan gör via Equalis online www.equalis.se

Kontakt:

Praktiska frågor kring Equalis:
Karin Dahlin Robertsson, karin.dahlin.robertsson@equalis.se

Vetenskapligt innehåll:
Kristina Elfgren, kristina.elfgren@ki.se, kristina.elfgren@regionstockholm.se
Hanna Milerad, hanna.milerad@regionstockholm.se