Sök

Equalis - kvalitetssäkring av kolposkopiverksamheten i Sverige

I vår kommer för första gången någonsin i Sverige alla gynekologer som utför kolposkopiundersökningar att få möjligheten att delta i ett externt kvalitetssäkringsarbete. Kvalitetssäkringen utförs i Equalis regi och den första omgången (pilotomgång) är kostnadsfri.

Pilotomgången vänder sig till dig som är gynekolog och utför kolposkopi. Målet är att undersöka hur ett externt kvalitetssäkringsprogram inom kolposkopi kan fungera i praktiken och att fortsättningsvis skicka ut en omgång per år innehållande fem kolposkopifall med 3–6 kolposkopibilder per fall. Till bildunderlaget bifogas en kort anamnes samt några uppgifter för deltagarna att besvara. Urvalet av patientfallen kommer från klinisk verksamhet och är framtagna av erfarna kolposkopister. Svaren behandlas som konfidentiell information av Equalis och deltagarna är anonymiserade i resultatsammanställningen. Alla gynekologer som håller på med kolposkopi kan anmäla sig till pilotomgången. När piloten är avslutad och utvärderad planeras en första ordinarie omgång under hösten 2022 till de kliniker som då anmäler sig.


Ni kan anmäla er till pilotomgången till och med 2022-03-27 på Equalis hemsida www.equalis.se/sv/produkter-tjanster/extern-kvalitetssakring/kolposkopi-586/


För mer information, v g se Kvinnoläkaren Nummer 1/2022


För frågor kontakta:

Vetenskapligt innehåll:
Kristina Elfgren kristina.elfgren@regionstockholm.se
Hanna Milerad Sahlgren hanna.milerad.sahlgren@rccmellan.se

Kontaktpersoner Equalis:
Josefin Ågren josefin.agren@equalis.se
Karin Dahlin Robertsson karin.dahlin.robertsson@equalis.se