Sök

Författarinstruktion för medlemsbladet

Medlemsbladet är precis som namnet anger SFOGs medlemmars tidning. I bladet kan man läsa senaste nytt från styrelsen och från OGU.

OG kurser annonseras numera bara på hemsidan men andra kurser t ex ABC- och CTG-kurser annonseras här liksom möten t ex SFOG-vecka, Perinatalmötet. AR-grupperna rapporterar om sitt arbete, Gynop och GKR presenterar sina årsrapporter.

Stipendieansökan till Stiftelsen, NFOG fund, Berndt Kjessler priset och OGUs handledarpris annonseras i Medlemsbladet. Referat från SFOG-veckans alla begivenheter presenteras i första numret efter sommaren.Kortfattade presentationer av de nyaste avhandlingarna, referat från kurser och symposier, kåserier från medlemmarna har sin givna plats. Som medlem kan du också annonsera i Bakre Fornix, medlemsbladets pryltorg.

Alla bidrag välkomnas!

Radha Korsoski

Er redaktör

 

 Författarsinstruktioner

Manus skickas via e-post till redaktör: radha.korsoski@sfog.se

.
För att säkerställa att ditt bidrag kommer med i önskat nr - skicka in det i god tid innan manusstopp.
Om tveksamheter kontakta redaktören via mail eller SFOGs kansli. Tänk på:

1. Vi kan ta emot de flesta filer från ordbehandlingsprogram för Mac och PC. (Power Point är ett bildvisningsprogram och Excel ett kalkylprogram.) Skicka inte PDF-filer om de inte är färdiglayoutade och högupplösta.

2. Gör inga egna avstavningar utan låt texten flöda över automatiskt till nästa rad (detta gäller vare sig om det finns avstavningsprogram eller inte).

3. Gör en blankrad mellan varje nytt stycke.

4. Använd programmets tabuleringsfunktion vid inskrivning av tabeller, inte mellanslagstangenten.

5. Använd inte egen design i texten i form av ovanliga typsnitt, understrykningar, fetstil eller dylikt. Det medför ett avsevärt arbete att leta efter dolda koder i texten. Ange hellre i ett medföljande dokument hur typografin önskas utformad.

6. Kom ihåg att skicka med logotyper och bilder som egna bildfiler. Bilder monterade i Word är bara skärmbilder som inte lämpar sig för tryck. Bildfiler bör ha en upplösning på 300 dpi för att göra sig bra i tryck. De flesta typer av bildformat kan tas emot. De vanligaste bildformaten som används i tidningen är jpg, tif eller eps.

7. Om du tar bilder med digitalkamera, använd kamerans högsta upplösning.