Sök

Vill du nå Sveriges obstetriker och gynekologer? Annonsera i SFOGs medlemsblad Kvinnoläkaren!

Tidningen ges ut av Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi och är en medlemstidning för och av gynekologer. Den kommer ut med 5 nr per år och upplagan är drygt 2 300 ex.

Medlemmarna i föreningen är specialistläkare i obstetrik och gynekologi, verksamhetschefer, professorer, ST-läkare m fl. Tidningen trycks i (CMYK) fyrfärg.

För annonsbokning kontakta
Redaktör Radha Korsoski
radha.korsoski@sfog.se

Önskar du ett provexemplar av tidningen, kontakta
SFOGs kansli
kansliet@sfog.se