Sök

Möte SFOG-veckan 2019-08-27

Global-ARG höll ett allmänt möte 27/8 under SFOG-veckan i Östersund där vi kom fram till följande:

  • Vi kommer fortsätta jobba med Globala frågor och verka för att ha ett stående symposium under SFOG-veckan.
  • Vi vill gärna stimulera till utlandsarbete, men kan inte agera ”resebyrå”. OGU låter hälsa att de gärna hjälper till att hitta lösningar vid behov.
  • Vi lyckades inte hitta någon ny ordförande för att ersätta Prof. Birgitta Essén då hon önskar trappa ner sitt engagemang. Sophie Graner och undertecknad fortsätter sköta löpande arbete, men vi behöver omgående hitta en ny ordf. Kom gärna in med förslag!
  • Vi enades om att jobba för att skapa ett evidensbaserat underlag för att bättre kunna ge råd om hur vi i kvinnosjukvården kan möta individer som kommer från andra länder och kulturer.