Sök

GLOBAL-ARG

Global-ARG är till för dig med intresse för obstetrik och gynekologi i ett globalt perspektiv.

Global-ARG arbetar bl.a. med följande:

  • Vi kommer fortsätta jobba med Globala frågor och verka för att ha ett stående symposium under SFOG-veckan.
  • Vi vill gärna stimulera till utlandsarbete, men kan inte agera ”resebyrå”. OGU låter hälsa att de gärna hjälper till att hitta lösningar vid behov.
  • Vi vill jobba för att skapa ett evidensbaserat underlag för att bättre kunna ge råd om hur vi i kvinnosjukvården kan möta individer som kommer från andra länder och kulturer.
  • Vi söker en ny ordförande för att ersätta Prof. Birgitta Essén då hon önskar trappa ner sitt engagemang. Sekreterare Michael Algovik önskar också trappa ner och lämna över till yngre krafter. Kom gärna med förslag! 

 

Under SFOG-veckan i Örebro v 36 planerar vi hålla ett internationellt symposium under ledning av Mehreen Zaigham med titeln:

Kultursensitiv vård, till vilket pris? Vad kan vi göra? Vad görs idag? Hur har interventioner fallit ut?

Håll ögonen öppna för det!

 

OBS! Nya medlemmar anmäler sig genom att skicka mejl till sekreterare Michael Algovik: 

Global-ARG@telia.com