Sök

ENDOMETRIOS-ARG

Endometrios-ARG arbetar för att öka kunskapen om endometrios både bland sjukvårdspersonal och allmänheten, och därmed bidra till ett snabbt och adekvat omhändertagande av kvinnor med endometrios.

Att patienterna tidigt får rätt diagnos är ett viktigt, eftersom tidigt insatt, adekvat behandling sannolikt kan minska sjukdomens utveckling och påverkan på allmän och reproduktiv hälsa på sikt. Vi samarbetar med patientföreningar.  

SBU-rapporten, om endometrios, samt socialstyrelsens därpå baserad riktlinjer har varit utgångspunkten för de praktiskt tillämpbara råd som vår arbetsgrupp precis sammanställt. De återfinns under rubriken "SFOG:s kunskapsstöd".

Våra kontaktpersoner

Said Makari, Sekreterare
Måns Palmstierna Burenius, Ordförande
Erik Ängsarve, Webbansvarig

nås på den gemensamma e-postadressen:
endometrios.arg@gmail.com