Sök

Specialistexamen 2017

Örebro 10-12 maj 2017 Välkommen att anmäla dig till specialistexamen 2017. Skriftlig tentamen är onsdag 10/5, praktiskt prov torsdag 11/5 och presentation av ST-arbeten fredag 12/5.

Observera!

  • En avgift på 10 000 kronor att faktureras. Ange faktureringsadress i din anmälan.
  • Komplettansökan krävs inklusive slutversion av ST-arbetet för giltig anmälan.
  • ST-arbetet skall skickas som en enda fil, alltså ev. bilagor skall inkluderas i detta enda dokument, gärna som pdf. Benämn filen med ditt namn och sjukhus/ort.
  • De närmaste två åren godkänns även ST-arbeten som inte är skrivna inom obstetrik och gynekologi. Arbetet får dock inte vara äldre än 8 år. Utbildningsnämnden kommer därefter utvärdera om det fortsättningsvis ska vara så på Specialistexamen.
  • Man måste vara medlem i SFOG för att delta i ST-examen.

 

 

Anmälan OCH ST-arbete skickas senast 1 mars 2017 till kansliet@sfog.se.

Klicka här för anmälningsformulär

Besked om man kommit med kommer ca en vecka efter sista anmälningsdatum.

För den/de som önskar att anordna ett diagnostiskt test på hemmakliniken finns precis som tidigare möjlighet att få skrivningen mailad 10/5 kl 10.30.Kontakta Camilla Hartin (camilla.hartin@regionorebrolan.se).

Facit skickas därefter ut 15.30.