Sök

NFOG Textbook for medicalstudents

NFOG (the Nordic Federation of Societies of Obstetrics and Gynecology) har sammanställt en digital textbok i gynekologi och obstetrik.

 

Detta är den mest uppdaterade textboken inom Gynekologi och Obstetrik. Vi vill uppmuntra till en ökad användning även i Sverige.

Den har också en flersvarsfrågefunktion (multiple-choice-question-module MCQ) som kan användas som kunskapskontroll.