Sök

Styrelsemöten 2019

Medlemsansökan tas bl a upp på styrelsemötena. Därefter informeras medlemmarna om de blivit antagna.

Möten 2019

24/1, 7/3, 16/5, 12/6, 26/9, 24/10, 21/11, 19/12

Om intresse finns att ta del av ett speciellt protokoll, kontaka SFOGs kansli.

Ordförande
SFOG