Sök

Årsmöte 2023

Välkommen på SFOG årsmöte 2023!

 

28:e Augusti 2023

14.45 - 16.00 under NFOG-möte, Trondheim, Norge 

Det kommer att vara ett hybridmöte med möjlighet att delta hemifrån.

Zoomlänk är tillgänglig nedan efter inloggning!

Dagordning, årsredovisning och verksamhetsberättelse återfinns i Kvinnoläkaren nr 3.

Valberedningen var till tryck inte klar med sitt förslag till ny styrelse, utan kommer publiceras här fortlöpande.