Sök

ST Kurs Ultraljud

ST-Utbildning - 09 Sep - 12 Sep 2024

Kursledare: Hanna Toorell, Heléne Sangskär
Plats: Östra Sjukhuset, Göteborg. Pris medlem SFOG 9 000 kr, ej medlem 10 200 kr.

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få kunskap om indikationer, tillämpning och tolkning av obstetriskt och gynekologiskt ultraljud.

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till ST-läkaren kan:

 • Praktiskt hantera en ultraljudsapparat, till exempel för att optimera ultraljudsbilden.
 • Redogöra för säkerhet, artefakter och fallgropar vid ultraljudsundersökning.
 • Redogöra för indikationer för ultraljudsundersökning.
 • Särskilja normala från onormala ultraljudsfynd hos icke gravid kvinna och kvinna i tidig graviditet.
 • Fastställa chorionicitet i tidig graviditet.
 • Värdera ultraljudsfynd vid blödning i tidig graviditet.
 • Bedöma och värdera cervixlängd i andra och tredje trimestern.
 • Identifiera och värdera onormala fynd i uterus och adnexa.
 • Redogöra för metoder för graviditetsdatering i andra trimestern, tillväxtultraljud och flödesundersökning vid placentainsufficiens.
 • Bedöma fostervattenmängd, fosterläge, hjärtaktivitet och placentaläge.
 • Redogöra för vanliga fostermissbildningar, screening av kromosomavvikelser samt invasiv och non-invasiv fosterdiagnostik.  
 • Reflektera kring etikfrågor vid ultraljudsdiagnostik