Sök

ST Kurs Reproduktionsendokrinologi och infertilitet

ST-Utbildning - 24 Okt - 28 Okt 2022

Kursledare: Alkistis Skalkidou
Plats: Krusenbergs Herrgård, Uppsala. Pris: Ca 18 000 kr (helpension under kursdagarna ingår i kostnaden)

Internatkurs Krusenbergs Herrgård
(Helpension ingår samtliga kursdagar)

Kurser i detta ämne syftar till att ST läkare ska få kunskaper i reproduktionsendokroniska förändringar, symtom,

och behandlingar samt få kunskap om fertilitetsutredning inklusive bedömning av terapeutiska alternativ.
Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST läkaren kan:
- Redogöra for kvinnlig reproduktionsfysiologi under livscykeln.
- Redogöra for olika endokrinologiska tillstånd som kan yttra sig genom menstruationsrubbningar.
- Bedöma och behandla klimateriebesvär.
- Bedöma och exemplifiera olika menstruationscykel psykologiska och somatiska
- Redogöra för teorier bakom orsaker till och behandla endometrios.
- Redogöra for olika orsaker till hirsutism och föreslå adekvat utredning och behandling.
- Analysera och särskilja orsaker till infertilitet.
- Redogöra for de vanligast orsakerna till infertilitet, :samt dess utredning och behandling.
- Redogöra for komplikationer vid assisterad befruktning
- Beskriva genetiska och anatomiska avvikelsers roll vid blödningsrubbning, infertilitet och missfall
- Kunna utreda upprepade missfall.