Sök

ST Kurs Reproduktionsendokrinologi och infertilitet

ST-Utbildning - 31 Mar - 04 Apr 2025

Kursledare: Angelica Lindén Hirschberg
Plats: Krusenbergs Herrgård, Uppsala

Internatkurs på Krusenbergs Herrgård, Uppsala (helpension samtliga kursdagar ingår i deltagaravgiften)

Kurser i detta ämne syftar till att ST läkare ska få kunskaper i reproduktionsendokroniska förändringar, symtom,

och behandlingar samt få kunskap om fertilitetsutredning inklusive bedömning av terapeutiska alternativ.
Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST läkaren kan:
- Redogöra för kvinnlig reproduktionsfysiologi under livscykeln.
- Redogöra för olika endokrinologiska tillstånd som kan yttra sig genom menstruationsrubbningar.
- Bedöma och behandla klimateriebesvär.
- Bedöma och exemplifiera olika menstruationscykel psykologiska och somatiska
- Redogöra för teorier bakom orsaker till och behandla endometrios.
- Redogöra för olika orsaker till hirsutism och föreslå adekvat utredning och behandling.
- Analysera och särskilja orsaker till infertilitet.
- Redogöra för de vanligaste orsakerna till infertilitet, :samt dess utredning och behandling.
- Redogöra för komplikationer vid assisterad befruktning
- Beskriva genetiska och anatomiska avvikelsers roll vid blödningsrubbning, infertilitet och missfall
- Kunna utreda upprepade missfall.