Sök

ST Kurs Komplicerad graviditet

ST-Utbildning - 18 Nov - 22 Nov 2024

Kursledare: Lina Bergman, Emma Norrman, Linda Englund-Ögge, Anna Hagman
Plats: Östra Sjukhuset, Göteborg. Pris medlem SFOG 10 000 kr. Pris ej medlem 11 200 kr.

(Distans 18 november)

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få kunskap om handläggning av komplicerad graviditet och riskförlossning samt indikatorer för skärpt graviditetsövervakning.

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till ST-läkaren kan:

 • Identifiera och behandla Gram Positiva Streptokocker (GBS), Urinvägsinfektion (UVI), amnionit och sepsis under graviditet. 
 • Identifiera andra infektioner och interkurrenta sjukdomar under graviditet.
 • Identifiera och redogöra för behandlingsprinciper vid graviditetsdiabetes och diabetes, samt redogöra för eventuella konsekvenser för graviditet.
 • Redogöra för flerbördsgraviditet, diagnostik och betydelse för graviditet och förlossning.
 • Redogöra för hypertonins och preeklampsins inverkan vid graviditet samt grunderna för behandling.
 • Redogöra för konsekvenserna av psykisk sjukdom och missbruk under graviditet.
 • Identifiera, diagnostisera och behandla hotande förtidsbörd samt genomföra en riskbedömning för barnet relaterat till graviditetslängd.
 • Redogöra för riskerna med överbyggnad.
 • Identifiera och behandla de vanligaste hemostasrubbningarna.
 • Redogöra för orsaker till och konsekvenser av placentainsufficiens.
 • Diagnostisera och utreda intrauterin fosterdöd.
 • Tillsammans med erfaren specialist genomföra ett empatiskt krissamtal vid komplicerad graviditet och förlossning, samt reflektera kring genomförandet.