Sök

ST Kurs Gynekologisk cancer inkl. screening - WEBINARKURS VIA ZOOM

ST-Utbildning - 09 Nov - 13 Nov 2020

Kursledare: Christer Borgfeldt
Plats: WEBINARKURS VIA ZOOM. Prel 9 800 SEK exkl. moms

WEBINARKURS VIA ZOOM

Inläsningsdag 9/11, kursstart 10/11  

Kurser inom detta område syftar till att ge ST-läkaren grundläggande kunskap om etiologi och behandling av gynekologisk dysplasi och cancer.

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för olika metoder för primärprevention av gynekologisk cancer.
  • Redogöra för orsaker till olika former av dysplasier och neoplasier i kvinnliga genitalia.
  • Identifiera symtom som kan inge misstanke om atypi eller cancer i kvinnliga genitalia och redogöra för utredning.
  • Redogöra för olika behandlings- och uppföljningsstrategier vid dysplasi i kvinnliga genitalia.
  • Redogöra för behandlingsprinciper och prognos vid olika former av gynekologisk cancer.
  • Tillämpa smärtbehandling och förklara principer för palliativ behandling.
  • Tillsammans med erfaren specialist genomföra ett empatiskt samtal vid givande av cancerbesked, samt reflektera över genomförandetGynekolog