Sök

ST Kurs Fosterövervakning

ST-Utbildning - 19 Mar - 21 Mar 2025

Kursledare: Ingela Hultén Varli, Lotta Wollmann
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få kunskap om ante- och intrapartal fosterövervakning.

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till ST-läkaren kan:

  • Beskriva placentation och placentas fysiologi.
  • Redogöra för fosterfysiologi och försvarsmekanismer vid hypoxi.
  • Värdera de olika fosterövervakningsmetodernas möjligheter och begränsningar vid övervakning av fostrets hälsa under graviditet och förlossning.
  • Redogöra för möjligheter och begränsningar i mödravårdsprogrammet avseende fosterövervakning.
  • Beskriva applicering av inre och yttre registrering av Cardio Topo Grafi (CTG).
  • Tolka och värdera CTG registrering.
  • Tolka och värdera skalpprovtagning och navelartärprover.
  • Identifiera och vidta åtgärder vid hotande fosterasfyxi.
  • Bedöma om behov av snabb förlossning finns.
  • Tolka och värdera ante- och intrapartal fosterövervakning vid riskgraviditet, till exempel duplex och tillväxthämning.