Sök

ST Kurs Bäckenbotten

ST-Utbildning - 16 Okt - 18 Okt 2024

Kursledare: Marion Ek, Caroline Kjellman Erlandsson, Ida Bergman
Plats: Södersjukhuset, Stockholm. Pris 8000 kr medlem SFOG. Pris ej medlem 9200 kr.

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren grundläggande kunskap om bäckenbottendysfunktion.

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till ST-läkaren kan:

 • Redogöra för anatomin i bäckenbotten.
 • Diagnostisera och initiera behandling av perinealbristningar efter förlossning.
 • Beskriva orsaker till analinkontinens samt diagnostik och behandlingsmetoder av dessa tillstånd.
 • Redogöra för etiologi och faktorer som påverkar uppkomsten av prolaps.
 • Redogöra för metoder för prolapskirurgi.
 • Förklara sambandet mellan prolaps och urinkontinens och urinstämma, analinkontinens samt tarmtömningssvårigheter.
 • Redogöra för etiologi och faktorer som påverkar uppkomsten av urinkontinens och tillämpa basal inkontinensutredning.
 • Redogöra för vanliga uroterapeutiska behandlingsmetoder.
 • Beskriva urodynamiska undersökningsmetoder.
 • Beskriva inkontinenskirurgi såsom Tensionfree Vaginal Tape (TVT), obturatormetoder, abdominell urethropexi) samt periurethral injektionsbehandling och elektrostimulering.
 • Tillämpa farmakologisk behandling av urinkontinens.