Sök

Information prior to prenatal testing - Ellen Ternby

Disputationer - 19 Apr - 19 Apr 2024

Plats: Rosénsalen, ing 95/96 nbv Akademiska sjukhuset, Uppsala

Titel: Information prior to prenatal testing

Datum: 19 april 2024 kl 09.15

Plats: Rosénsalen, ing 95/96 nbv Akademiska sjukhuset, Uppsala 

Disputerande: Ellen Ternby vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet.

Opponent: Verena Sengpiel

Ordförande: Fredrik Ahlsson

Handledare: Matts Olovsson, Ove Axelsson, Susanne Georgsson och Charlotta Ingvoldstad Malmgren.