Sök

Evidensbaserad fortbildningskurs i preeklampsivård

SFOG-Fortbildning - 13 Maj - 15 Maj 2024

Kursledare: Stefan Hansson, Lina Bergman
Plats: Quality Hotel 11, Göteborg

Kursledare: Stefan Hansson, Lina Bergman

Plats: Quality Hotel 11, Göteborg

Tid: Nytt datum 13-15 maj (tidigare annonserats 23-25 april 2024)

Avsedd för: 30 specialister i obstetrik och gynekologi 

Program: Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap om aktuell evidens och ett stöd för implementering av SFOG riktlinjen för preeklampsi. Kursens blandar föreläsningar med falldiskussioner som avser belysa riskscreening och profylaxbehandling i mödravården, inneliggande vård och behandling, anestesiologiska aspekter samt postpartumuppföljning. Kursen håller även ett patientcentrerat fokus tillsammans med barnmorskor och patientföreningen för preeklampsi. 

Kursmål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna förstå bakomliggande evidens för de nya riktlinjerna samt kunna indikationer för profylaxbehandling, antihypertensiv behandling och akutbehandling av eklampsi. Deltagarna skall också förstå vikten av adekvat uppföljning för att förhindra långtidskomplikationer av preeklampsi. 

Examination: Muntlig examination. 

Kursavgift: 10 000 kr exkl. moms 

Kontaktperson: Kursledare Stefan Hansson, stefan.hansson@med.lu.se och  Lina Bergman, lina.bergman@obgyn.gu.se, kurssekreterare Lisette Jelivi, lisette.jelivi@med.lu.se