Sök

Endometrios

SFOG-Fortbildning - 25 Nov - 27 Nov 2020

Kursledare: Said Makari, överläkare, SUS Kvinnosjukvård Malmö, Johanna Nordengren, överläkare, SUS Kvinnosjukvård Malmö
Plats: Skånes universitetssjukhus Malmö, Jubileumsaulan, Jan Waldenströms Gata 5 Malmö
Anmälan

KURANMÄLAN ÄR ÖPPEN!

KURSEN ÄR FRAMFLYTTAD FRÅN 25-27 MARS TILL
25-27 NOVEMBER

 

Endometrios

Kursledning: Said Makari, överläkare, SUS Kvinnosjukvård Malmö, Johanna Nordengren, överläkare, SUS Kvinnosjukvård Malmö

Kurstid: 25-27 november 2020

Kursort: Skånes universitetssjukhus Malmö, Jubileumsaulan, Jan Waldenströms Gata 5 Malmö

Avsedd för: 35 specialister i obstetrik och gynekologi, och vi ser gärna sökande från team med läkare/sjuksköterska/fysioterapeut/kurator.

Program: Endometrios- Definition, etiologi, patogenes. Diagnostik inkluderande anamnes, högspecialiserat ultraljud, MRI. Smärtfysiologi samt smärtbehandling och smärtrehabilitering. Medicinsk och kirurgisk behandling. Komplementära behandlingar. Tonårsendometrios. Endometrios och infertilitet. Falldiskussioner med egna fall. Principer för organiserat omhändertagande av kvinnor med endometrios.

Examination: Examination sker kontinuerligt genom interaktiva diskussioner samt falldiskussioner.

Mål: Efter genomgången kurs förväntas deltagarna kunna handlägga patienter med endometrios. De förväntas även kunna bedöma vilka fall som är lämpliga att remittera till endometriosspecialist för konsultation eller fortsatt handläggning

Kursavgift: 10 800 kr exkl. moms, lunchmåltider, kaffe samt kursmiddag ingår i kursavgiften

Kontaktperson: Said Makari saidmakari@gmail.com (Kursansvarig)