Sök

SFOG Fortbildningskurs Endometrios - Anmälan är stängd. För anmälan vänligen kontakta kursledningen direkt!

SFOG-Fortbildning - 08 Dec - 10 Dec 2021

Kursledare: Said Makari, överläkare, SUS Kvinnosjukvård Malmö, Johanna Nordengren, överläkare, SUS Kvinnosjukvård Malmö
Plats: Jubileumsaulan, Skånes universitetssjukhus Malmö, Jan Waldenströms Gata 5 Malmö

Anmälan är stängd. För anmälan vänligen kontakta kursledningen direkt!

 

Kursledning:  Said Makari, överläkare, SUS Kvinnosjukvård Malmö, Johanna Nordengren, överläkare, SUS Kvinnosjukvård Malmö 

Kurstid: 8-10 december 2021 (ons-fred v49) 

Kursort: Jubileumsaulan, Skånes universitetssjukhus Malmö, Jan Waldenströms Gata 5 Malmö 

Avsedd för: 40 deltagare, specialister i obstetrik och gynekologi, men vi ser gärna sökande från teamen med läkare/ barnmorska / sjuksköterskor. 

Program: Endometrios- Definition, etiopatogenes. Diagnostik inkluderande anamnes, högt specialiserat ultraljud, MRI. Smärtfysiologi samt smärtbehandling och smärtrehabilitering. Medicinsk och kirurgisk behandling. Komplementära behandlingar. Tonårsendometrios. Endometrios och infertilitet. Falldiskussioner med egna fall. Principer för en organiserat omhändertagandet av kvinnor med endometrios. 

Examination: Examination sker kontinuerligt genom interaktiva diskussioner samt falldiskussioner. 

Mål: Efter genomgången kurs förväntas deltagarna kunna handlägga patienter med endometrios. De förväntas även kunna bedöma vilka fall som är lämpliga att remittera till endometriosspecialist för konsultation eller fortsatt handläggning 

Kursavgift: 14 500 SEK exklusive moms.  Lunchmåltider och kaffe (alla dagar) samt kursmiddag (2021-12-08)  ingår i kursavgiften. 

Kontaktperson: Said Makari, said.makari@skane.se (Kursansvarig), Emelie Ahlstedt, emelie.ahlstedt@skane.se (Kursekreterare)