Sök

Svenskt nätverk för nationella kliniska studier inom Ob/Gyn (SNAKS)

Målsättningen för SNAKS är att genomföra studier med hög kvalitet och engagera så många som möjligt av landets OB/Gyn kliniker. Vi vill utnyttja kvalitetsregistren och få en mer evidensbaserad vård och även stärka svenska OB/Gyns akademiska ställning.

SNAKS logga

https://www.snaks.se/

 

Svenskt nätverk för Nationella Kliniska Studier inom OB/Gyn (SNAKS) grundades år 2014. Sverige tar därmed inspiration från den framgångsrika holländska modellen som lyder under " Dutch consortium".  

I SNAKS finns en styrgrupp som arbetar för att stärka samarbetet mellan kliniker i forskningen. Styrgruppen tar gärna emot förslag på studier och har sedan en fortsatt dialog med förslagsställare för att bedöma om studien lämpar sig som en nationell studie där SNAKS kan underlätta kontakter mellan kliniker.

Klicka dig vidare för mer information om Studier, kontaktuppgifter och hur du själv kan starta upp en studie!