Sök

Studierektorsnätverket

Välkommen till studierektorsnätverket inom SFOG. Detta är ett nätverk för alla ST studierektorer inom obstetrik och gynekologi i Sverige.

Kontaktperson:

Malin Wemnér malin.s.wemner@skane.se