Sök

Studierektorsnätverket

Välkommen till studierektorsnätverket inom SFOG. Detta är ett nätverk för alla ST studierektorer inom obstetrik och gynekologi i Sverige.

Studierektorsnätverket

Välkommen till studierektorsnätverket inom SFOG. Detta är ett nätverk för alla ST studierektorer inom obstetrik och gynekologi i Sverige.

NÄSTA MÖTE I SNÄV

Onsdag 29 augusti kl 13-15 på SFOG-veckan

Varmt välkomna! Information om lokal kommer senare

Mötet 2018 planeras till 18 januari i Stockholm