Sök

VÄLKOMNA TILL VULV-ARG

Vulv-ARG arbetar tvärprofessionellt och ha närmare 300 medlemmar, främst gynekologer men även dermato-venerologer och specialintresserade barnmorskor, sjukgymnaster och kuratorer.

Huvudmålsättningen är att sprida kunskap om vulvo-vaginala sjukdomar och dess konsekvenser för sexuell hästa, att skapa nätverk och uppmuntra till att fler vulvamottagningar startas i Sverige. Vi organiserar en SFOG-kurs i vulvovaginala sjukdomar som riktar sig till specialister och en ST-kurs i Vulvovaginala sjukdomar och STI. Utbildningsverksamheten planeras att utökas med fler kurser på sikt.

På Vulv-ARGs möten 2 gånger per år blandas föredrag av aktuella ämnen, vetenskaplig rapportering från olika kongresser och möten samt mer praktiskt arbete kring patientfrågor.