Sök
2020-09-24

Årsrapport UR-ARG (Urogynekologi och vaginal kirurgi) 2020

Ordförande: Marie Westergren Söderberg

Sekreterare Riffat Cheema

Webmaster: Mats Stenberg

 

 

Ur-ARG har haft ett allmänt möte och två möten för arbete med SFOG-råd för kirurgi vid apikal prolaps.

Vid det allmänna mötet presenterade Stefan Zacharias, som är registerhållare för Gynops inkontinenssträng, sin och Eva Uustals genomgång av de patienter som opererats 2017 som uppgett komplikationer, inte förbättrats eller inte varit nöjda vid ettårs-enkäten efter TVT-operation. Eftersom ingreppet i många studier visat sig ge få och övergående komplikationer i närtid överraskades vi av att 16% uppgav besvär såsom miktionsproblem (5%), smärta (4,7%), infektion(2%) eller svårläkta sår(1%) efter ett år. Det pågår nu en svensk långtidsstudie om kvarstående besvär 10 år efter TVT och ett arbete med att förbättra patientinformationen har påbörjats.

Vi välkomnar Ida Bergman som ny registerhållare för prolapssträngen. Hon kommer att se över variabler och frågor med hjälp av UR-ARG.

Vi diskuterade också de två uppdragen för nationell högspecialiserad vård (NHV) inom vårt område; nätkirurgi vid framfall och borttagande av vaginala nät (framfall och inkontinens) respektive kirurgi av urogenitala fistlar och sekundär rekonstruktion av sfinktern. Sista mars 2020 beslöt socialstyrelsen att det förstnämnda ska ske vid 3–4 centra och det sista vid 2. Ansökningar ska vara inne 1/10 2020.

Arbetet med SFOG-råd för kirurgi vid apikal prolaps har gjort uppehåll sen mars p.g.a. pandemin. Eftersom evidensläget är svagt och inte entydigt, går åsikterna isär beroende på kirurgernas erfarenheter och olika förutsättningar i sina verksamheter och regioner. Vi hyser ändå gott hopp om att uppnå konsensus och startar om under hösten inför ett möte i november.