Sök

Reuma-ARG

Nationell arbetes- referensgrupp för reumatiska sjukdomar i relation till obstetrik och gynekologi

 

Reuma-ARG bildades vid ett möte i Stockholm den 14 mars 2023 och består i nuläget av gynekologer och obstetriker samt reumatologer men på sikt kanske även representanter för andra specialiteter. 

 

Bakgrund: 

Sedan 2012 har REUGRA (REUmatologi och GRAviditet) funnits som en intressegrupp under Svensk Förening för Reumatologi där vi obstetriker har blivit inbjudna att delta.  

Gruppen har hittills inriktat sig på gravida med reumatisk sjukdom och står bl.a. som initiativtagare till ”Rekommendationer avseende anti-inflammatorisk och immunmodulerande behandling i samband med graviditet och amning” som finns på hemsidan för Svensk Reumatologi samt på SFOGs hemsida och Praktisk handläggning av kvinnor med SLE inför, under och efter graviditet” som accepterats för publicering på SFOGs hemsida.   

Gruppen har även varit värd för symposier vid SFOG-veckan i Sundsvall 2013 (Reumatologisk sjukdom i samband med graviditet samt tidigare nämnda läkemedelsrekommendation) och i Östersund 2019 (SLE och APS under kvinnans fertila liv).  

Hittills har gruppen bestått av obstetriker och reumatologer från landets universitetssjukhus. För att formalisera gruppen och bredda verksamhetsområdet till att även innefatta gynekologiska frågeställningar har nu Reuma-ARG bildats. 

 

Varför behövs Reuma-ARG? 

Reumatisk sjukdom kan ha betydelse för gynekologiska patienter, t.ex. vid förskrivning av preventivmedel och hormonell substitutionsbehandling. 

Under graviditet och förlossning kan reumatisk sjukdom innebära en kraftigt ökad risk för både kvinna och barn med potentiellt livshotande komplikationer. Detta är en viktig patientgrupp inom Specialistmödravården. Behandlingsmöjligheterna har utvidgats betydligt de senaste åren men data avseende fosterpåverkan är otillräckliga för vissa mediciner. Obstetriken behöver hålla sig uppdaterad i området vilket endast kan ske i samarbete med kollegorna inom reumatologin och andra specialiteter. 

Vi vill att alla kvinnor med reumatisk diagnos skall få bästa möjliga och jämnlika vård, oavsett vart i landet man bor.  

 

Målsättning för Reuma-ARG: 

  • Bevaka kunskapsområdet omfattande reumatisk sjukdom relaterat till obstetrik och gynekologi och därmed bidra med att ny kunskap snabbt blir omsatt i klinisk rutin  
  • Diskutera och kunna nå ut med nationell konsensus avseende övervakning och behandling i form av SFOG råd och riktlinjer 
  • Skapa möjlighet och befrämja forskningssamarbete mellan nationella grupper och i tvärvetenskapliga projekt 
  • Utveckla fortbildningskurser inom området. 
     

Om Du är intresserad av att deltaga i detta viktiga arbete vänligen kontakta: 

Tomas Fritz (ORDFÖRANDE) tomas.fritz@vgregion.se