Sök

MM-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Mödra-Mortalitet

MM-ARG granskar årligen maternella dödsfall som rapporterats in från kvinnoklinikerna. Fallen analyseras avseende förekomst av riskfaktorer, förlopp och eventuella tecken på suboptimal vård, främst ur ett systemperspektiv. Lärdomar från fallen återförs till professionen via redovisning på SFOG-veckan eller andra möten, liksom i Medlemsbladet, Jordemodern, SFAI-bladet.

För att säkra att alla fall hittas samkörs olika register med jämna mellanrum (dock finns en lång delay i vissa register, varför denna komplettering kommer med ett par års fördröjning). MM-Arg samarbetar med övriga nordiska länder och planerar på sikt ett gemensamt register för fall av mödradödlighet.

2023 föredrogs 2022 års mödradödsfall via webbinarium 10 okt. Föreläsningen med dragning av fall finns inte tillgänglig med tanke på sekretess, men här nedan kan man ta del av föreläsning av Ove Carlsson - Maternell kollaps och fostervattenemboli, och Linnéa Lindroos föredragning om Triage av gravida och nyförlösta