Sök

Tumör ARG

Kontakta sekreteraren om du vill vara med på e-postlistan och få information om Tumör-ARGs aktiviteter

Tumör-ARGs huvuduppgifter

  • att föra ut uppdateringar från gyncancer-vårdprogramsgrupperna till övriga inom SFOG
  • bistå SFOG med frågor som rör subspecialiseringsutbildningen inom Gynekologisk tumörkirurgi bla samordna certifieringen och uppdatera utbildningsplanen. Utbildningsplanen gynekologisk tumörkirurgi version 2022 finns under fliken "dokument".
  • att vara ett kontaktnätverk mellan gynekologiska tumörkirurger, gynonkologer, läkare under subspecialisering inom Gynekologisk tumörkirurgi och övriga läkare som jobbar med gynekologisk cancer
  • TumörARG har utarbetat rekommendationer till verksamheterna där gynekologisk tumörkirurgi bedrivs, vg se "Rekommendation till verksamheterna gynekologisk Tumörkirurgi" under fliken "dokument"

    Tumör-ARG har ej som uppgift att producera ARG-rapporter eftersom vårdprogrammen för de gynekologiska cancerdiagnoserna innehåller uppdaterade riktlinjer

Ordförande: Sahar Salehi, Stockholm

Sekreterare: Madelene Wedin, Linköping