Sök

Tumör ARG

Kontakta sekreteraren om du vill vara med på e-postlistan och få information om Tumör-ARGs aktiviteter

Tumör-ARGs huvuduppgifter

  • att föra ut uppdateringar från gyncancer-vårdprogramsgrupperna till övriga inom SFOG
  • att samordna utbildningsaktiviteter inom gyncancerområdet (specialistutbildningskurser, fortbildningskurser för gynekologer samt subspecialisering i Gynekologisk tumörkirurgi med cancervård)
  • att vara ett kontaktnätverk mellan gynekologiska tumörkirurger, gynonkologer, läkare under subspecialisering inom Gynekologisk tumörkirurgi med cancervård och övriga läkare som jobbar med gynekologisk cancer

    Tumör-ARG har ej som uppgift att producera ARG-rapporter eftersom vårdprogrammen för de gynekologiska cancerdiagnoserna innehåller uppdaterade riktlinjer

Ordförande: Sahar Salehi

Sekreterare: Åsa Åkesson