Sök
2012-02-03

Tyreoidasjukdomar

Sedan 2012 jobbar vi inom AR gruppen med frågan om tyreoidasjukdomar under gravditet och postpartum. På RIKS ARG mötet under SFOG veckan 2012 i Kristianstad fick vi en förfråga från SFOG styrelsen att skapa en SFOG riktlinje kring dessa frågor.

 

 

Bakgrund:

Tyreoidasjukdomar är vanliga bland gravida och nyförlösta kvinnor och har stora konseqvenser för båda mor och barn om de inte diagnosticeras och behandlas i tid.  Det har kommit fram att det finns mycket olika riktlinjer bland Kvinnokliniker i Sverige vad gäller tyreoidasjukdomar.  Från Endokrin ARG föreslår vi därför att jobba med att ta fram SFOG riktilinjer för riktad provtagning och handläggning av tyreoidasjukomar innan och under graviditet, samt postpartum.

 

Frågeställningar:

1.  Vilka kvinnor bör provtas innan graviditet och med vilket/vilka analyser?

2.  Vilka kvinnor bör provtas under graviditet, med vilket/vilka analyser och när?

3.  Vilka kvinnor bör provtas postpartum, med vilket/vilka analyser och när?

4.  TSH värde som indikation för insättning av behandling

5.  Behandlingsrekommendationer och uppföljning (TSH målvärde)

 

 

Preliminär literatur genomgång:

Endokrin ARG har jobbat med att ta fram dokument från stora internationella organizationer som rör våra frågeställningar.  Bland de resurser som SFOG föreslår (SBU, FIGO, NICE, WHO, ESHRE, RCOG, DCOG etc.), vi har hittat två stora Reviews och Rekommendationer som "American Thyroid Association" från 2011 (använder sig av USPSTF systemet) och "Endocrine Society" från augusti 2012 (använder sig av GRADE systemet) har publicerat. 

Vi känner att de två dokumenten kommer att vara bas för vårt arbete, som kommer förstås att kompletteras med eventuella nya artiklar som publiceras under tiden.