Sök

Litteratur

Läkartidningen 11/2015 

"Ännu inte visat att östradiol och »naturligt« progesteron är säkert"

http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kommentar/2015/01/Annu-inte-visat-att-ostradiol-och-naturligt-progesteron-ar-sakert/

 

November 2015 | Neuroscience of Sex Differences

"From sex differences in Neuroscience to a Neuroscience of sex differences: New directions and perspectives"

file://hcse006/hemkataloger$/macr00/From_Sex_Differences_in_Neuroscience_to_a_Neuroscience_of_Sex_Differences_-_New_Directions_and_Perspectives.PDF