Sök

Obstetriker och Gynekologer under utbildning (OGU)

 

OGU bildades 1994 och är en intresseförening inom SFOG. OGU riktar sig till underläkare, ST-läkare och nyblivna specialister upp till två år efter uttaget specialistbevis. Medlemskapet är gratis. Det enda som krävs är att du är medlem i SFOG samt att du vid anmälan om medlemskap till SFOG själv meddelar att du även vill bli medlem i OGU. 

Varje vår går OGU-dagarna av stapeln, en välbesökt och mycket uppskattad utbildningskonferens. Arrangörsorterna varierar och 7-8 April 2025  ses vi i Örnsköldsvik under temat En jämlik gynekologisk och obstetrisk sjukvård när förutsättningar är olika-Är det möjligt?  Under SFOG-veckan anordnar OGU ett flertal symposier för ST-läkare och står också för det sociala programmet under en kväll.

OGU förmedlar aktivt blivande gynekologers åsikter till SFOG via vår representant i SFOG-styrelsen. Två OGU-representanter finns i utbildningsnämnden och deltar i utformningen av delmålen, ST-kurserna och specialistexamen.

OGU samarbetar med Nordic Federation of Young Gynaecologists and Obstetricians (NFYOG) och European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology (ENTOG). ENTOG arrangerar varje år ett veckolångt spännande utbyte för ST-läkare i något europeiskt land.