Sök

Ultraljudsbedömning av fosterhjärtat -Påbyggnadskurs för barnmorskor och obstetriker

SFOG-Fortbildning - 24 Maj - 26 Maj 2023

Kursledare: Jana Brodszki, överläkare, med.dr., Verksamhetsområde Kvinnosjukvård, SUS, Lund. Gina Romosan, överläkare, med.dr., Verksamhetsområde Kvinnosjukvård, SUS, Malmö. Misha Bhat, överläkare, Barnhjärtcentrum i Lund. Katrin Fricke, bitr överläkare, Barnhjärtcentrum i Lund
Plats: Kvinnokliniken, Skånes Universitetssjukhus i Malmö

Kursledare:  Jana Brodszki, överläkare, med.dr., Verksamhetsområde Kvinnosjukvård, SUS, Lund. Gina Romosan, överläkare, med.dr., Verksamhetsområde Kvinnosjukvård, SUS, Malmö. Misha Bhat, överläkare, Barnhjärtcentrum i Lund. Katrin Fricke, bitr överläkare, Barnhjärtcentrum i Lund 

Tid: 24-26 maj 2023 (onsdag-fredag ​​v 21) 

Plats och ort: Kvinnokliniken, Skånes Universitetssjukhus i Malmö 

Avsedd för: Specialister i obstetrik och gynekologi med inriktning mot ultraljudsdiagnostik.

Barnmorskor med en tidigare genomgången grundutbildning inom ultraljud (barnmorskor med minst två års ultraljudserfarenhet kommer att prioriteras). Max 24 deltagare. 

Program: Basal hjärtanatomi och fysiologi, den normala hjärtgranskningen inkl doppler. Introduktion till hjärtundersökning i första trimestern. Bildoptimering. De vanligaste hjärtmissbildningarna, arytmierna och funktionspåverkan.

Falldemonstrationer av såväl normala som avvikande hjärtanatomi. Omhändertagande och förlossningsplanering vid medfödda hjärtfel. Kombination av föreläsningar, fall samt quiz.

Praktisk utbildning av scanning av patienter. 

Kursmål: Efter genomgången kurs skall deltagarna ha kunskap om hur en hjärtundersökning utförs i enlighet med SFOGs rekommendationer. Användning av färgdoppler.  

Examination: Deltagarna skall själva kunna utföra en hjärtundersökning med färgdoppler utifrån SFOGs rekommendationer, vilket skall redovisas genom en inskickad undersökning inom 1 månad efter kursslut.    

Kursavgift: 13 500 kr exkl. mammor 

Kontaktperson: Gina Romosan, gina.romosan@med.lu.se och Jana Brodszki, jana.brodszki@med.lu.se