Sök

Ultraljudsbedömning av fosterhjärtat - Påbyggnadskurs för barnmorskor och obstetriker

SFOG-Fortbildning - 24 Apr - 26 Apr 2024

Kursledare: Jana Brodszki, överläkare, Kvinnosjukvård SUS, Gina Romosan, överläkare, Kvinnosjukvård SUS, Misha Bhat, överläkare, Barnhjärtcentrum i Lund, Katrin Fricke, bitr överläkare, Barnhjärtcentrum i Lund
Plats: Skånes Universitetssjukhus i Malmö

Kursledare: Jana Brodszki, överläkare, Kvinnosjukvård SUS, Gina Romosan, överläkare, Kvinnosjukvård SUS, Misha Bhat, överläkare, Barnhjärtcentrum i Lund, Katrin Fricke, bitr överläkare, Barnhjärtcentrum i Lund

Tid: 24-26 april, 2024 (onsdag-fredag v 17)

Plats och ort: Skånes Universitetssjukhus i Malmö

Avsedd för: Specialister i obstetriker och gynekologi med inriktning mot obstetrisk ultraljudsdiagnostik. Barnmorskor med en tidigare genomgången grundutbildning inom ultraljud (barnmorskor med minst två års ultraljudserfarenhet kommer att prioriteras). Max 24 deltagare.

Program: Inkluderar basal hjärtanatomi och fysiologi, den normala hjärtgranskningen inkl Doppler. Introduktion till hjärtundersökning i första trimestern. Bildoptimering. De vanligaste hjärtmissbildningarna, arytmierna och funktionspåverkan. Falldemonstrationer av såväl normal som avvikande hjärtanatomi. Omhändertagande och förlossningsplanering vid medfödda hjärtfel. Kombination av föreläsningar, fall, hands-on utbildning av scanning av patienter samt quiz. Hands-on utbildning 4 timmar.

Kursmål: Efter genomgången kurs skall deltagarna ha kunskap om hur en hjärtundersökning utförs i enlighet med SFOGs rekommendationer. Användning av färgdoppler. 

Examination: Deltagarna skall själva kunna utföra en hjärtundersökning med färgdoppler utifrån SFOGs rekommendationer.

Kursavgift: 14 500 SEK (exkl moms)

Kontaktperson: malin.sjoback@skane.se