Sök

SFOG Fortbildningskurs Ultraljudsbedömning av fosterhjärtat. Påbyggnadskurs för barnmorskor och obstetriker

SFOG-Fortbildning - 09 Feb - 11 Feb 2022

Kursledare: Eva Bergman, Gunnar Bergman, Helena Holmgren
Plats: Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Kursledning: 

Eva Bergman, överläkare, med.dr., obstetrik och gynekologi, Fostermedicinska mottagningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Gunnar Bergman, överläkare, med.dr., Barnhjärtcentrum Stockholm-Uppsala

Helena Holmgren, barnmorska, Kvinnokliniken, Sundsvalls sjukhus, Sundsvall

Kurstid:  9 – 11 februari 2022 (onsdag- fredag v 6).

Kursort: Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 Avsedd för: Obstetriker med inriktning mot avancerat fosterultraljud och fosterhjärtbedömningar. Barnmorskor med en tidigare genomgången grundutbildning inom ultraljud (barnmorskor med minst två års ultraljudserfarenhet kommer att prioriteras). Max 30 deltagare.

Program: Normal fosterhjärtundersökning med ultraljud. Normal anatomi och fysiologi. Hjärtmissbildningar, arytmier och hjärtfunktionsstörningar. Klinisk betydelse, behandlingsmöjligheter och prognos. Bildoptimering. Rikligt med bilddemonstrationer av normala och onormala fall. Gruppuppgifter, etik, samt inlämningsuppgift. Daglig Quiz. Examination i form av bildtolkning.

Mål: Deltagarna ska klara att i ultraljudsbilder från de fem standardprojektionerna identifiera och känna igen anatomiska och funktionella avvikelser inom fosterhjärtat.  Deltagarna skall själva kunna producera representativa bilder i dessa 5 plan, vilket skall redovisas i en inlämningsuppgift innan kursstart.

Kursavgift: 12000 SEK inkl. moms (9000 SEK exkl. moms)

Kontaktperson: helena.holmgren@rvn.se