Sök

OGU STYRELSE

Ordförande: 

Elin Svensk

Kvinnokliniken Sundsvall

elin.svensk@rvn.se

 

Vice ordförande:

Matilda Wådell

Kvinnokliniken Hudiksvall

 

matilda.ekelund@gmail.com

   

Sekreterare:

Therese Friis 

Kvinnokliniken Akademiska sjukhuset Uppsala

therese.friis@akademiska.se

 

Sekreterare

Hemsideansvarig:

Hanna Toorell

Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

hanna.toorell@vgregion.se

webbansvarig  

Representant i
utbildningsnämnden:

Lovisa Brehmer
Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Lovisa.Brehmer@sll.se

Utbildningsnämnd 1

Representant i  utbildningsnämden:

Marie-Therese Vinnars
Kvinnokliniken Örnsköldsvik

mt.vinnars@gmail.com

   

Internationellt ansvarig:

Maja Weinryb
Kvinnokliniken Södersjukhuset,
Stockholm

maja.weinryb@sll.se

Internationellt 1

Internationellt ansvarig:

Hanna Reimersson
Höglandssjukhuset Eksjö

Hanna.Reimersson@rjl.se

   

Kassör:

Joanna Romell
Kvinnokliniken Södersjukhuset, Stockholm

joannaromell@gmail.com 

 

Övrig ledamot:

Inga Rós Valgeirsdóttir

Kvinnokliniken Universitetssjukhuset Örebro

inga-ros.valgeirsdottir@regionorebrolan.se