Sök

Obstetriker och Gynekologer under utbildning (OGU)

OGU bildades 1994 och är en intresseförening inom SFOG. OGU riktar sig till underläkare, ST-läkare och nyblivna specialister upp till två år efter uttaget specialistbevis. Medlemskapet är gratis. Det enda som krävs är att du är medlem i SFOG samt att du vid anmälan om medlemskap till SFOG själv meddelar att du även vill bli medlem i OGU. Delar av sidan är lösenordsskyddad.

På gång just nu:

-En påminnelse till alla er nyblivna specialister, ST-läkare och studierektorer: Nu är det sista veckan man kan anmäla sig till årets OGU-dagar i Stockholm 20-21 April med kick-off redan från kvällen den 19:e.🥳Det är ett fullspäckat schema med många fantastiska föreläsare, både välkända personer från vårt eget skrå men även internationella och nationella föreläsare som alla brinner för temat: Power of Women! 💪🏽ogudagarna.se kan ni anmäla er och se programmet för dagarna.

Varmt välkomna önskar vi från organisationskommittén! 

- Sammanställning av 2022 års OGU-enkät publicerades i Kvinnoläkaren 4 2022. Inom kort kommer den finnas att läsa längre ner på den här sidan.

- Ni missar väl inte jOGUrnal club! Nästa tillfälle 13/4 kl 12-13. Information och länkar finns under Forskning och vetenskapligt arbete under ST. Lägg in kommande tillfällen i schemat.

Representation i styrelser:

OGU förmedlar aktivt blivande gynekologers åsikter till SFOG via vår representant i SFOG-styrelsen. Två OGU-representanter finns i utbildningsnämnden och deltar i utformningen av delmålen, ST-kurserna och specialistexamen.

OGU-enkäten:

Skickas ut till alla medlemmar vartannat år. Enkäten är ett viktigt verktyg för att synliggöra ST-läkarnas upplevelse av sin utbildning och resultaten är centrala i utformningen av OGU:s fokusområden. Se resultaten från 2020 års enkät här och här finns diagram och figurer till artikeln.

Konferenser:

Varje vår går OGU-dagarna av stapeln, en välbesökt och mycket uppskattad utbildningskonferens. Arrangörsorterna varierar och nästa gång det är dags (2023) är det i Stockholm. Under SFOG-veckan anordnar OGU ett flertal symposier för ST-läkare och står också för det sociala programmet under en kväll.

Internationellt:

OGU samarbetar med Nordic Federation of Young Gynaecologists and Obstetricians (NFYOG) och European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology (ENTOG). ENTOG arrangerar varje år ett veckolångt spännande utbyte för ST-läkare i något europeiskt land. 

Styrelsen:

OGU:s styrelse består av tio ledamöter, nya styrelsemedlemmar väljs in vid årsmötet på OGU-dagarna. Här kan du läsa om det arbete som vi bedrivit under 2021 och här ser du verksamhetsplan för 2022. Protokollet från årsmötet under de digitala OGU-dagarna i Ystad 2021 kan du läsa här.  Gilla vår sida på Facebook och följ vårt Instagramkonto för att få löpande information om smått och stort.

Att engagera sig i styrelsen kräver inga förkunskaper och vi är ständigt på jakt efter nya medlemmar från hela landet! Kontakta oguvalberedning@gmail.com för frågor eller intresseanmälan.