Sök

Obstetriker och Gynekologer under utbildning (OGU)

 

OGU bildades 1994 och är en intresseförening inom SFOG. OGU riktar sig till underläkare, ST-läkare och nyblivna specialister upp till två år efter uttaget specialistbevis. Medlemskapet är gratis. Det enda som krävs är att du är medlem i SFOG samt att du vid anmälan om medlemskap till SFOG själv meddelar att du även vill bli medlem i OGU. 

På gång just nu:

- Preliminära datum är satta för jOGUrnal club hösten -23.  lnformation och länkar kommer att finnas efter sommaren under Forskning och vetenskapligt arbete under ST. Lägg in kommande tillfällen i schemat.

- 2023 års OGU-pris gick till Åsa Heldestad i Örnsköldsvik. Priset är till för att uppmärksamma personer för sina goda insatser gällande utbildningen av juniora kollegor. Det delas ut varje år i samband med SFOG-veckan. Stort grattis Åsa!

 

Representation i styrelser:

OGU förmedlar aktivt blivande gynekologers åsikter till SFOG via vår representant i SFOG-styrelsen. Två OGU-representanter finns i utbildningsnämnden och deltar i utformningen av delmålen, ST-kurserna och specialistexamen.

OGU-enkäten:

Skickas ut till alla medlemmar vartannat år. Enkäten är ett viktigt verktyg för att synliggöra ST-läkarnas upplevelse av sin utbildning och resultaten är centrala i utformningen av OGU:s fokusområden. Se resultaten från 2022 års enkät här.

Konferenser:

Varje vår går OGU-dagarna av stapeln, en välbesökt och mycket uppskattad utbildningskonferens. Arrangörsorterna varierar och 15-16/4 2024 ses vi i Varberg under temat Morgondagens gynekologi och obstetrik. Under SFOG-veckan anordnar OGU ett flertal symposier för ST-läkare och står också för det sociala programmet under en kväll.

Internationellt:

OGU samarbetar med Nordic Federation of Young Gynaecologists and Obstetricians (NFYOG) och European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology (ENTOG). ENTOG arrangerar varje år ett veckolångt spännande utbyte för ST-läkare i något europeiskt land. 

Styrelsen:

OGU:s styrelse består av tio ledamöter, nya styrelsemedlemmar väljs in vid årsmötet på OGU-dagarna. Här kan du läsa om det arbete som vi bedrivit under 2022 och här ser du verksamhetsplan för 2023. Protokollet från årsmötet i Stockholm 21/4 finns här. Gilla vår sida på Facebook och följ vårt Instagramkonto för att få löpande information om smått och stort.

Att engagera sig i styrelsen kräver inga förkunskaper och vi är ständigt på jakt efter nya medlemmar från hela landet! Kontakta oguvalberedning@gmail.com för frågor eller intresseanmälan.