Sök

Obstetriker och Gynekologer under utbildning (OGU)

OGU bildades 1994 och är en intresseförening inom SFOG. OGU riktar sig till underläkare, ST-läkare och nyblivna specialister upp till två år efter uttaget specialistbevis. Medlemskapet är gratis. Det enda som krävs är att du är medlem i SFOG samt att du vid anmälan om medlemskap till SFOG själv meddelar att du även vill bli medlem i OGU. Delar av sidan är lösenordsskyddad.

OGU förmedlar aktivt blivande gynekologers åsikter till SFOG via vår representant i SFOG-styrelsen. OGU har dessutom två representanter i utbildningsnämnden. Dessa är bland annat delaktiga i utformningen av delmålen, ST-kurserna och specialistexamen.

Vidare genomför OGU en utbildningsenkät bland sina medlemmar vartannat år. Enkäten är ett viktigt verktyg för att tydligt kunna visa hur ST-läkarna upplever sin utbildning. Utifrån detta arbetar vi sedan med att försöka förbättra förhållandena. Resultatet av enkäten presenteras dels i Kvinnoläkaren och dels på OGUs årsmöte, men även för alla landets verksamhetschefer. Se resultaten från 2020 års enkät här och här finns diagram och figurer till artikeln. Några preliminära resultat från OGU-enkäten 2022 kommer att presenteras på OGU-dagarna i Visby.

Årligen i mars/april går OGU-dagarna av stapeln, en välbesökt och mycket uppskattad utbildningskonferens. Arrangörsorterna varierar och nästa gång det är dags (2023) är det i Stockholm. Under dessa dagar erbjuds både vetenskapligt, fackligt och socialt program samt OGU:s årsmöte. Vid årsmötet väljs OGU:s styrelse, som består av tio stycken ledamöter. OGU arrangerar också flera intressanta symposier och workshops alternativt ST-kurser under SFOG-veckan som också hålls på varierande orter men alltid vecka 35. År 2020 skulle det vara Malmö och 2021 Göteborg som arrangerade, detta blev omställt till digitalt format p.g.a. den rådande Covid-19-situationen, mer info finns på sfogveckan.se. År 2022 är det Linköping som är arrangör.

Internationellt samarbetar OGU med Nordic Federation of Young Gynaecologists and Obstetricians (NFYOG) och European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology (ENTOG). ENTOG arrangerar varje år ett veckolångt spännande utbyte för ST-läkare i något Europeiskt land. OGU lottar årligen ut resestipendier för två deltagare i utbytet. 

Här kan du läsa om det arbete som vi bedrivit under 2020 och här ser du verksamhetsplan för 2021. Protokollet från årsmötet under de digitala OGU-dagarna i Ystad 2021 kan du läsa här. Nya Ge-kniven-vidare-kampanjen och Gynsatsningen kan du läsa mer om under "Tidigare projekt". Gilla vår sida på Facebook och följ vårt Instagramkonto för att få löpande information om smått och stort. Du kan också följa Kvinnoläkaren på Facebook för ytterligare info. Tveka inte att kontakta någon av oss i styrelsen med frågor och synpunkter, kontaktuppgifter finns under "Styrelse".